background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1

Dream by WOMBO

4.6
ฟรี ศิลปะและการออกแบบ
 • 4.6
 • ฟรี ราคา
 • ศิลปะและการออกแบบ ประเภท
 • Wombo Studios Inc นักพัฒนา

รายละเอียดแอป

 • ชื่อ Dream by WOMBO
 • ราคา ฟรี
 • ประเภท ศิลปะและการออกแบบ
 • เวอร์ชัน 1.75.1
 • คะแนน
  4.6
 • นักพัฒนา Wombo Studios Inc

Create beautiful artwork using the power of AI! Enter a prompt, pick an art style and watch Dream by WOMBO turn your idea into an AI-powered painting in seconds.

So how does Dream by WOMBO work?

Type in whatever you want to create! -- “Alien Space Station”, “City Sunset”, “Rainbow Forest” or anything else you can imagine are just a few of the billions of potential paintings that could be made. Let your creativity take over!

Pick an art style! -- Whether you’re looking for a vibrant colorful painting or something darker and more dystopian, WOMBO Dream has you covered with an array of selected styles.

Generate your painting! -- Watch WOMBO Dream use the power of AI to transform your idea and art style into a beautiful painting right before your eyes in seconds.

WOMBO Dream is expanding art to the masses. You don’t need a paint brush, pencil, or any art supplies to make beautiful artwork, all you need is an idea. Take a back seat and let WOMBO Dream be the paintbrush to your artwork.

Share your art to your friends and family and save your artwork to your profile so that you can view it for later, it’s that simple!

Who is WOMBO?

WOMBO AI is a Canadian artificial intelligence company transforming the ways that entertainment and AI work together. Our goal is to provide the world with AI-powered tools to immerse themselves in entertainment. With over 65 Million app installs to date, we’re just getting started.

ศิลปะและการออกแบบ