background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1

Persona Health

4.1
ฟรี ข่าวสารและนิตยสาร
 • 4.1
 • ฟรี ราคา
 • ข่าวสารและนิตยสาร ประเภท
 • Thai Health Promotion Foundation นักพัฒนา

รายละเอียดแอป

 • ชื่อ Persona Health
 • ราคา ฟรี
 • ประเภท ข่าวสารและนิตยสาร
 • เวอร์ชัน 1
 • คะแนน
  4.1
 • นักพัฒนา Thai Health Promotion Foundation

Persona Health สื่อเฉพาะคุณ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ด้วยรูปแบบสื่อ ชุดข้อมูลที่หลากหลาย จาก สสส. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สามารถประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น พร้อมคัดสรรข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพที่ตรงกับเพศ ช่วงวัย ความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล ที่นำไปสู่การมีสุขภาพดีในแบบคุณ

พัฒนาโดย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ข่าวสารและนิตยสาร