background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1

SSO Connect Mobile

4.6
ฟรี สังคม
 • 4.6
 • ฟรี ราคา
 • สังคม ประเภท
 • Bossup Solution Co.,Ltd นักพัฒนา

รายละเอียดแอป

 • ชื่อ SSO Connect Mobile
 • ราคา ฟรี
 • ประเภท สังคม
 • เวอร์ชัน 1.0.23
 • คะแนน
  4.6
 • นักพัฒนา Bossup Solution Co.,Ltd

บริการด้านประกันสังคม ผ่านทาง Mobile Application สำหรับผู้ประกันตน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ที่หน้าเว็บไซต์ และบนโมบายแอพพลิเคชั่น ผู้ประกันตนสามารถสอบถามและตรวจสอบข้อมูลของตนได้ดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบสถานพยาบาล

- ตรวจสอบยอดเงินชราภาพ

- ตรวจสอบการส่งเงินสมทบ

- ตรวจสอบยอดเงินทันตกรรม

- เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

และบริการประชาชนที่จะตามมาให้บริการในอนาคต

สมารถใช้งานได้ตั้งแต่ Android 5.0 ขึ้นไป ครับ

สังคม