background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1

SSO Connect Mobile

4.6
ฟรี สังคม
 • 4.6
 • ฟรี ราคา
 • สังคม ประเภท
 • Bossup Solution Co.,Ltd นักพัฒนา

รายละเอียดแอป

 • ชื่อ SSO Connect Mobile
 • ราคา ฟรี
 • ประเภท สังคม
 • เวอร์ชัน 1.0.23
 • คะแนน
  4.6
 • นักพัฒนา Bossup Solution Co.,Ltd

บริการด้านประกันสังคม ผ่านทาง Mobile Application สำหรับผู้ประกันตน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ที่หน้าเว็บไซต์ และบนโมบายแอพพลิเคชั่น ผู้ประกันตนสามารถสอบถามและตรวจสอบข้อมูลของตนได้ดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบสถานพยาบาล

- ตรวจสอบยอดเงินชราภาพ

- ตรวจสอบการส่งเงินสมทบ

- ตรวจสอบยอดเงินทันตกรรม

- เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

และบริการประชาชนที่จะตามมาให้บริการในอนาคต

สมารถใช้งานได้ตั้งแต่ Android 5.0 ขึ้นไป ครับ

สังคม

Facebook

สังคม
4.9

Litmatch

สังคม
4.4

Instagram

สังคม
4.7

Facebook Lite

สังคม
4.3

SSO Connect Mobile

สังคม
4.6

Omi

สังคม
4.2

REALITY

สังคม
4.7