background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1

3ชั้น

4.9
ฟรี การสื่อสาร
 • 4.9
 • ฟรี ราคา
 • การสื่อสาร ประเภท
 • NBTC นักพัฒนา

รายละเอียดแอป

 • ชื่อ 3ชั้น
 • ราคา ฟรี
 • ประเภท การสื่อสาร
 • เวอร์ชัน 2.3.0
 • คะแนน
  4.9
 • นักพัฒนา NBTC

จุดเด่น

1. ข้อมูลปลอดภัย: แอปพลิเคชัน 3 ชั้นปกป้องข้อมูลด้วยการแยกชั้นการทำงาน ช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่ได้รับอนุญาต.

2. การบำรุงรักษาง่าย: การแบ่งแยกกันระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้, ตรรกะการทำงาน, และการจัดการข้อมูลช่วยให้สามารถอัปเดตหรือแก้ไขได้โดยไม่กระทบส่วนอื่น.

3. ปรับขยายง่าย: สถาปัตยกรรมช่วยให้สามารถเพิ่มความสามารถหรือโมดูลใหม่ๆ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดทั้งหมดใหม่, สนับสนุนการขยายธุรกิจ.

จุดด้อย

ข้อเสียของแอปพลิเคชัน 3 ชั้น:

1. ความซับซ้อน: โครงสร้าง 3 ชั้นอาจทำให้แอปพลิเคชันมีความซับซ้อน, เพิ่มความยากในการบำรุงรักษาและอัปเดต.

2. ประสิทธิภาพ: การสื่ส่งข้อมูลระหว่างชั้นอาจทำให้เกิดความล่าช้า, ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวม.

3. ค่าใช้จ่าย: การพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชัน 3 ชั้นอาจต้องใช้ทรัพยากรและเวลาเพิ่มขึ้น, ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น.

การสื่อสาร