background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1

Loan EMI Calculator

4.4
ฟรี การเงิน
 • 4.4
 • ฟรี ราคา
 • การเงิน ประเภท
 • Zobritics Application นักพัฒนา

รายละเอียดแอป

 • ชื่อ Loan EMI Calculator
 • ราคา ฟรี
 • ประเภท การเงิน
 • เวอร์ชัน 1.4
 • คะแนน
  4.4
 • นักพัฒนา Zobritics Application

จุดเด่น

1. ความสามารถในการคำนวณ EMI ทันที: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือน (EMI) ได้อย่างรวดเร็วสำหรับสินเชื่อต่างๆ โดยป้อนข้อมูลเพียงไม่กี่ช่อง.

2. ปรับแต่งตัวเลือกเงื่อนไขสินเชื่อ: ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระคืน, อัตราดอกเบี้ย, และจำนวนเงินกู้เพื่อเห็นผลกระทบต่อการผ่อนชำระรายเดือน.

3. ช่วยในการวางแผนทางการเงิน: ให้ภาพรวมซึ่งช่วยในการวางแผนการเงินและการจัดการงบประมาณสำหรับการชำระหนี้ในอนาคต.

จุดด้อย

1. ความไม่แม่นยำ: แอปพลิเคชันอาจไม่คำนึงถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง, หมายความว่าการคำนวณ EMI อาจไม่เที่ยงตรง 100%.

2. ขาดความยืดหยุ่น: บางแอปอาจจำกัดสูตรเฉพาะที่ไม่อนุญาตให้ปรับเครื่องมือให้ตรงกับเงื่อนไขของสินเชื่อที่แตกต่างกันหรือมีความซับซ้อนมากขึ้น.

3. ข้อจำกัดในการใช้งานออฟไลน์: หลายแอปต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทำการคำนวณ, ทำให้ใช้งานไม่ได้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอ่อนหรือไม่มี.

การเงิน